przejdź na stronę główną
zobacz nasz profil na facebook'uwejdź na stronę Gminy Kaczory
czynna codziennie od 9.00 do 21.00

REGULAMINY

Regulamin jacuzzi

REGULAMIN KORZYSTANIA Z JACUZZI (whirlpool´a)
1. Jednorazowo, w jacuzzi może przebywać 6 osób.
2. Jacuzzi pracuje w systemie ciągłym, w godzinach otwarcia pływalni.
3. Korzystający z jacuzzi mają bezwzględnie podporządkować się poleceniom obsługi.
4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej pracy urządzenia należy niezwłocznie powiadomić obsługę.
5. Z urządzenia mogą korzystać osoby, które ukończyły 10 lat. Dzieci poniżej 10 lat korzystają z jacuzzi wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
6. Korzystającym z jacuzzi zabrania się:
- skakania
- nurkowania
- innych czynności i zachowań stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa
- zachowania się niezgodnego z przyjętymi zwyczajami zachowywania się w miejscach   
  publicznych
- korzystania ze sprzętu elektrycznego (np. telefonu kom, itp)
- wnoszenia przedmiotów obcych
- używania kosmetyków.sprawdź rezerwacje (plik PDF)

zobacz mapę dojazdu


nasi partnerzy: